ARRANGÖR IK VILJAN

Idrottsklubben Viljan tog över arrangemanget 1957 och har under åren utvecklat marknaden till att bli en av de mest attraktiva marknaderna i Sverige. Marknadsdagen är alltid andra lördagen i oktober. För föreningen är denna intäkt helt avgörande för att vi skall kunna bedriva en av Södermanlands mest förnäma ungdomsverksamheter.


IK VILJAN


Olivehällsvägen 2, 645 42 Strängnäs


kansli@ikviljan.se


Tel: 0730724505